Ankara’da 5 yılda 300 işçi can verdi

Ankara İSİG Meclisi, Ankara’da işçi sağlığı ve iş güvenliği, istihdam koşulları ve yaşanan iş cinayetlerine ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre Ankara, sendikalaşma oranının en düşük olduğu 23’üncü en çok iş kazasının yaşandığı 3’üncü il konumunda.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, işçi sağlığı ve iş güvenliğini doğrudan etkileyen yapı ve koşulları, Ankara’nın sermaye yapısı, Ankara’da ücretler; Ankara’da kadın, çocuk ve mülteci işçilere özgü çalışma koşulları, Ankara’da işçi sağlığı ve iş güvenliği, 2013 yılının başından başlayarak 2018’in Eylül ayı sonuna kadar yaşanan iş cinayetleri ve son olarak da Ankara’da sendikalaşmayı ele alan bir rapor yayımladı.

Rapora göre Ankara’da resmi olarak 1 milyon 900 bin kişi istihdamda yer alıyor ki bu sayı Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 7’sinin Ankara’da olduğu anlamına geliyor. Bu bağlamda Ankara’da istihdamın en düşük olduğu 27’nci il konumunda. İstihdam yapısı açısından 2017 yılında istihdamın yüzde 73,2’sini hizmet sektörü, yüzde 23,6’sını sanayi, yüzde 3,2’sini ise tarım sektörü oluşturuyor.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tarafından hazırlanan raporda şu bilgiler yer aldı:

■ İşsiz sayısı giderek artan Ankara’da 250 bin işsiz bulunuyor. İşsizlik oranı, yüzde 11.4 ile resmi olarak yüzde 10.9 olan Türkiye ortalamasının üzerinde.

■ Çocuk işçiler ve göçmen-mülteci işçilerse pek çok aynı işi yapan yetişkinlerin aldığı ücretin yarısı ya da daha azını alıyor.

■ Ankara’da sokakta çalışmaya başlama yaş ortalaması 10.26 Sokakta çalışan her 10 çocuktan 4’ü fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. 2016’da Ankara’da çıraklık sigortası kapsamında çalıştırılan 83 bin 348 çocuk bulunuyor.

■ Ankara’da tam zamanlı çalışan 445 bin, yarı zamanlı çalışan 86 bin kadın bulunuyor.

■ Ankara’da yaklaşık olarak 130 bin civarında kayıtlı göçmen ve mülteci olduğu biliniyor. Çalışma izniyle çalışan 9888 mülteci/göçmen işçi bulunuyor. Göçmen ve mülteciler, yerli işçilere kıyasla daha düşük ücretle çalışıyor.

■ Ankara’da 2013’ten bu yana en az 300 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

2013’ten bu yana 25 kadın, 9 çocuk, 11 mülteci/göçmen işçi çalışırken can verdi.

Raporun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.