1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Ankara Garı’nda buluşulacak

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve emek örgütleri 1 Eylül Dünya Barış Günü için 10 Ekim 2015’de 103 kişinin katledildiği Ankara Katliamı’nın gerçekleştiği Ankara Garı önünde bir araya gelecek.

Ankara Tabip Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, KESK Şubeleri Platformu, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Platformu Ankara Şubesi temsilcilerinin yaptığı çağrıda 1 Eylül Cumartesi günü katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’de Ankara Garı önünde bir araya gelinerek basın açıklaması yapılacak.